+9723 655 2525

Украина

img

Экспресс брак 

המסמכים הנדרשים לנישואין:
 1. דרכון (תקף למשך שישה חודשים מיום היציאה)
 2. (תעודת גירושין (לגרושים
 3. תעודת גירושין של הרבנות (לגרושים)
 4. (תעודת פטירה (לאלמנים
כלול במחיר:
 • תשלום דמי טיפול ממשלתיים
 • תרגום דרכונים לאוקראינית
 • אפוסטיליזציה של תעודת הנישואין
 • שליחת תעודת הנישואין
לא כלול במחיר:
 • טיסה
 • ביטוח נסיעות
 • תרגום נוטריוני של תעודת הנישואין
 • שימו לב: באחריות הלקוחות לאסוף מסמכים באופן עצמאי במשרד החברה.
 • במידת הצורך לקוחות יכולים להשתמש בשירות שליחים, שירות השליחים יישא באחריות המלאה על המשלוח.
 • השליחה בדואר מתבצעת תמורת תשלום נוסף, הדואר ישא באחריות על המסירה.
חבילות חתונה

ואם תשאל את דעתם של זוגות או ארגונים שעבדו איתנו, תבינו שאנחנו מתקרבים לכל חגיגה בכנות ובשמחה.

משוב מהלקוחות שלנו